LTG: Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu 25.000 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mới đây của tập đoàn Lộc Trời, năm 2023, tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng tập đoàn Lộc Trời vẫn đạt mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động với hơn 16.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 38% so với năm 2022.

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, mức tăng trưởng vượt bậc này nhờ sự đóng góp chủ yếu của ngành lương thực với hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu (so với mức 55% tổng doanh thu của ngành lương thực năm 2022).

Năm 2023 là một bước tiến của tập đoàn Lộc Trời trên hành trình phụng sự nông dân, phụng sự nông nghiệp và luôn nỗ lực thực hiện những cam kết với cổ đông, với toàn bộ đội ngũ người Lộc Trời. Mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với năm 2022, từ mức 18% xuống còn 15,4% chủ yếu do biên lợi nhuận của ngành lương thực.

Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 đạt 25.000 tỷ đồng.

Đặc thù của ngành lương thực là biên lợi nhuận gộp luôn ở mức thấp, chỉ từ 2%-3%, trong khi đó tỷ lệ đóng góp vào doanh thu lại cao nhất (chiếm 70% tổng doanh thu) nên biên lợi nhuận của tập đoàn Lộc Trời giảm theo. Tuy nhiên, ngành lương thực là chất dẫn để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, là nền tảng để cho các ngành khác trong chuỗi có thể phát triển và bền vững.

Đây là minh chứng cho quyết tâm của toàn đội ngũ tập đoàn Lộc Trời trong việc thực hiện cam kết đạt 1 tỷ USD doanh thu (25.000 tỷ đồng) vào năm 2024-2025. Để đạt mục tiêu này thì tập đoàn Lộc Trời không ngừng mở rộng liên kết sản xuất theo môhình rải vụ theo quy mô lớn và cơ giới hoá đồng bộ, giảm 1 triệu lít hoá chất rải xuống đồng ruộng, giảm 30% tài nguyên nước…

Vì vậy, tập đoàn Lộc Trời đang củng cố và nâng cao chất lượng, số lượng của bộ sản phẩm mang thương hiệu riêng của mình, đang tiếp tục phát triển mạnh và được thị trường ủng hộ. Biên lợi nhuận gộp của ngành vật tư nông nghiệp (VTNN) vẫn duy trì tốt, cao hơn các năm trước và đạt mức 52%. Bên cạnh đó, ngành VTNN tiếp tục giữ vai trò trụ cột của toàn tập đoàn Lộc Trời. Minh chứng từ năm 2022, ngành VTNN đã dần chuyển đổi từ nhà phân phối sang nhà sản xuất, phát huy sức mạnh nội tại, khởi thủy của tập đoàn...

Vĩnh Yên

https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/y-te/tap-doan-loc-troi-dat-muc-tieu-doanh-thu-25-000-ty-dong/20240403121534720