Luận bàn thị trường 2024

Thị trường đang bước trong trend trung dài hạn khá ổn khi mà chart Tháng 2 2024 chuyển sang chu kỳ mới, Tuy nhiên hiện tại nhiều yếu tố vĩ mô vẫn là biến số nên có nhiều biến động trong ngắn hạn.
Xét về xu hướng hiện tại thì chưa có tín hiệu xác nhận đảo chiều của nhịp tăng, nếu kịch bản tích cực vẫn có thể đi sw lên từ từ.
Điều quan trọng hiện tại chúng ta thấy là thị trường tăng điểm dựa nhiều vào các cổ phiếu trụ hay các cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng, cổ phiếu mạnh tăng chứ đa số còn rất nhiều cp nằm vùng giá thấp hoặc không tăng.
Kịch bản tích cực chỉ số vẫn biến động sw và đi lên từ từ. Nếu có biến số gì đó khi tiếp tục điều chỉnh gãy xu hướng sẽ đi về tạo đáy 2.
Một năm ưu tiên cổ phiếu mạnh và cổ phiếu tăng trưởng!


VN30 nếu tính theo sóng thì đang đi đoạn cuối sóng 5, còn VNI thì cách xa quá.
Nhịp này VNI và VN30 không đi cùng nhau, do đó nếu tốt thì VN30 nên dừng lại cho VNI leo từ từ