Lúc bi quan nhất là lúc cần bình tĩnh nhất có thể!

Thị trường chứng khoán là thị trường tâm lý, luôn luôn là quá trình đấu tranh giữa hai thái cực
Tham lam vs sợ hãi
Hy vọng vs kỳ vọng
Fomo vs nuối tiếc

6 Likes

Có khi nào cưa chân bàn ko cường

1 Likes

Cưa chân bàn là kinh nghiệm của Fn còn F0 thì hãi lắm đấy a

5 Likes