Lùi thời hạn chuyển cổ phiếu từ HNX, UPCoM về HOSE

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 69/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021 về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu. Thông tư này nới thời hạn hoàn tất sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu từ ngày 30/06/2025 thành 31/12/2026. Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định 155/2020 và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên. Sau ngày 01/07/2025, HNX sẽ không nhận hồ sơ đăng ký niêm yết mới và mọi hoạt động niêm yết sẽ được chuyển về HOSE.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/lui-thoi-han-chuyen-co-phieu-tu-hnx-upcom-ve-hose-143-1123786.htm