'Lượn vòng' các tỉnh miền Trung, nhà đầu tư sẽ ghé nơi đâu?

Đà Nẵng là một trong ba trung tâm logistic lớn nhất nước với tất cả các loại hình phục vụ hiện đại và tiện lợi, được xem là thành phố của du lịch, thành phố của những di tích và danh lam thắng cảnh.
Đà Nẵng được xem là thành phố của du lịch, thành phố của những di tích và những danh lam thắng cảnh. Thành phố còn được bao bọc bởi ba di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Xa hơn một chút nữa là di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia phong Nha - Kẻ Bàng. Đà Nẵng được xem là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản miền Trung. Thành phố còn được bao bọc bởi ba di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Di sản thiên nhiên thế giới vườn Quốc gia phong Nha - Kẻ Bàng. Đà Nẵng được xem là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản miền Trung.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/luon-vong-cac-tinh-mien-trung-nha-dau-tu-se-ghe-noi-dau-222801.html

5 Likes