Mã cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 30/11/2021

Đoạn này dòng tiền tập chung nhóm đầu tư công ac tập chung chính dòng này và chứng khoán để mua nhé (30/11/2021)
CTI giá quanh vùng 23.8
HBC <27
MST <18.8
KSB< 41.6
PC1 <38.8
VCG < 49
PVD mở mua vòng giá 27.3 nhé

1 Likes

Cảm ơn anh đã chia sẻ, em sẽ tham khảo ngay. Vì mới mới tài khoán, cũng chưa biết chơi chứng khoán đầu tư vào mã nào nhiều hơn, mã nào ít triển vọng hơn nên vẫn còn đi mò bữa giờ ạ.