Mã cổ phiếu VPB - Phân tích & Nhận định

Mã cổ phiếu VPB
:green_heart: Nhiều dự báo cho rằng, mặc dù FECredit đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đẩy mạnh xóa nợ xấu và lợi nhuận thấp trong năm 2021, nhưng khả năng phục hồi dần dần được kỳ vọng trong năm 2022. Bên cạnh đó, khả năng tạo lợi nhuận tại ngân hàng mẹ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) có thể tốt hơn kỳ vọng trong năm 2022 nhờ vào những nguồn vốn sắp tới.

:green_heart: Khoản lợi nhuận ròng từ việc thoái vốn FECredit và tiền thu được từ kế hoạch phát hành riêng lẻ sẽ hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng dài hạn đầy tham vọng của ngân hàng. Mặt khác, trong thời gian tới, nếu việc đàm phán lại hợp đồng bancassurance thuận lợi sẽ bổ sung một khoản phí trả trước cho VPB. Hoạt động phát hành cho nhà đầu tư chiến lược với giá ưu đãi cũng là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng cho ngân hàng.

:green_heart: Về kết quả kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm, VPB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi ròng (NII) giai đoạn này tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với NIM hợp nhất đạt 8,8%, tăng 40 điểm cơ bản; tỷ lệ CIR (thu nhập/chi phí) 6 tháng đầu năm giảm 7,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái còn 23,4%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 3,47%.

:green_heart: Tăng trưởng cho vay hợp nhất 6 tháng đầu năm của VPB đạt 6,9%, đến từ mức tăng trưởng cho vay 13% và giảm 12% tại ngân hàng mẹ và FECredit (FEC). Tăng trưởng tín dụng giai đoạn này tại ngân hàng mẹ là 4,5% khi số dư trái phiếu doanh nghiệp giảm 14,2% sau nửa đầu năm, xuống 26.300 tỷ đồng.

:green_heart: Dư nợ vay của FEC giảm trong 6 tháng đầu năm, với số dư 61.300 tỷ đồng. Tỷ lệ xử lý nợ trên khoản vay gộp 6 tháng đầu năm 2021 tại FEC là 27,16% (tăng 14,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ), dẫn đến tỷ lệ nợ xấu là 9,05% (tăng 410 điểm cơ bản cùng kỳ).

:green_heart: Tỷ lệ xử lý nợ hiện khá ổn định ở ngân hàng mẹ với tỷ lệ xử lý nợ được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021 đối với các khoản vay gộp ở mức 2,27% (giảm 2 điểm cơ bản so với cùng kỳ); tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ cũng giảm 54 điểm cơ bản, xuống 2,11%.

:green_heart: Thu nhập từ thu hồi nợ xử lý hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 1.380 tỷ đồng (tăng 34,5% cùng kỳ), được đóng góp bởi thu nhập phục hồi mạnh mẽ ở cả FEC (tăng 51% cùng kỳ) và ngân hàng mẹ (tăng 22,2% cùng kỳ).

:green_heart: Đồ thị giá của VPB vượt lên trên đường trung bình 20 phiên với khối lượng giao dịch tăng 56% so với phiên giao dịch trước đó, đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho nên các nhà đầu tư vẫn nên tích lũy cổ phiếu ở các nhịp điều chỉnh.

:green_heart: Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh, vì vậy chúng tôi kỳ vọng đồ thị giá có thể sớm kết thúc giai đoạn tích lũy. Xu hướng ngắn hạn của VPB cũng được nâng lên mức tăng.

:four_leaf_clover::four_leaf_clover: Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 0942 665 888

3 Likes

Rất tin cậy

Cực kỳ chất lượng

Uy tín quá ạ

Quá nhanh quá chuẩn