Mã khoẻ vẫn lên - Mã yếu vẫn chỉnh Cổ phiếu nào chú ý ngày mai?

Nhận định thị trường ngày 26/1
Thị trường phân hoá, dòng bank chỉnh
Blue kéo thị trường
Nắm bắt xu thế để chọn cổ phiếu mạnh

yếu hôm nay nhưng ngày mai có khi lại mạnh, mạnh hôm nay có khi là yếu ngày mai.