Mai 15/7 kịch bản sẽ thế nào?

DJ đang đi gần 600 p.
Bình thường chim lợn trên F mọc lên như nấm. Nay lại ko thấy gì.
Full hàng hết r à các bác