Mai bắt đáy được chưa ae

Có lẽ vùng 1.380 là bắt đáy cũng ok

mai bắt ngon

Tầm này thị trường đang xuống nhiều, có tiền mà xúc mã mình nhắm thì đúng là quá ngon rồi