Mai sàn thêm phiên nữa là hiển nhiên?

Trong lúc bất an bao trùm, chỉ hy vọng mọi người bình tĩnh để không phải bán hàng giá quá thấp (ngắn hạn). Hãy chậm lại một chút biết đâu còn bán được giá cao hơn. Trân trọng.