Mai sẽ là một phiên điều chỉnh?

NHận định mai sẽ là một phiên rung lắc tương đối mạnh khi va đầu vào cục bê tông 1200. Các bác thắt chặt dây an toàn, ôm hàng đẹp…loại hàng lởm để vượt thác nhé.