Mai thị trường Hồi phục thì nên làm gì .....?

Như đã dự báo tại room zalo và nhiều topic khác, phiên đáo hạn phái sinh từ 18/1 đến 20/1 thị trường sẽ điều chỉnh khá mạnh, cộng hưởng với việc thị trường đã chạm 1200 tạo nên cú rung lắc lớn

Tuy nhiên, vì có phái sinh nên diễn biến sẽ không đi 1 lèo, mà nó lại tăng lại dần dần sau đó,

MMs hiểu điều đó nên tranh thủ ép các vị thế phái sinh đáo hạn Long và ăn đủ…

sẽ trả lại nhịp tăng vào chiều mai

Tiền cuồn cuộn đang chờ bắt đáy nên nếu bán thì lại vào túi… của F0

hãy nhìn lợi suất trái phiếu 10 năm của VN đang thủng đáy, để thấy xu hướng chính của dòng tiền.

12 Likes

Bác đưa chart về nhịp chỉnh này tối đa bao nhiêu k

1 Likes

mai lên luôn, mất công vẽ chart làm gì

hy vọng thế cho a e về quê ăn Tết

1 Likes

Lên roii đấy

1 Likes

Mai vào con gì ổn vậy bác

1 Likes

Đoạn này đánh chứng phải tù mù mới vui

1 Likes