Mảng kinh doanh chính vẫn có lãi nhưng tỷ suất lợi nhuận không bằng Yamaha

ĐHCĐ Vinafor (VIF): Mảng kinh doanh chính vẫn có lãi nhưng tỷ suất lợi nhuận không bằng Yamaha