Margin 2:8, Hàng t0

  • Cho vay margin 2:8 hầu hết tất cả các mã trên thị trường (Vốn 200tr được vay 1 tỷ)
  • Kho hàng T0 (bán trước, mua sau; mua bán trong ngày) với margin 1:9
  • Deal
    Ib z.alo: 0584.521.885

Kho hàng t0 đa dạng mã, khối lượng lớn: VIC, DXG, CEO, VND, CII, PVS, VRE, KBC, MSB, HUT, DGW, BAF,…

Anh chị liên hệ qua sdt: 0359.601.348 nhé ạ

Margin 1:5, kho hàng t0. L.h: 0359.601.348

Các bác nhắn z,alo e hỗ trợ nhé ạ

Có số lượng lớn nhiều mã để t0 bán trước, mua bán trong ngày ạ

  • Đòn bẩy cao : Tỷ lệ 2 : 8 - Mua, bán T+0 ngay trong phiên. - Bán trước mua sau khi thị trường điều chỉnh

Hàng T0 đa dạng, khối lượng lớn: VIC, DXG, CEO, CII, PVS, VRE, BCG, DGW, HUT, VND, VHM, KBC, SHS, GEX,… anh chị cần hàng khác cứ nhắn e check số lượng nhé ạ

Đòn bẩy cao - Mua, bán T+0 ngay trong phiên. - Bán trước mua sau khi thị trường điều chỉnh

Đầu Tư Kho Chứng khoán