Margin có thể tăng hàng tỷ USD khi các CTCK đang tăng vốn

Tháng 3 và 4 tiếp tục lập kỉ lục TK chứng khoán mở mới > 100.000. Gấp nhiều lần các năm trước

Các CTCK cũng quá tải và lên kế hoạch tăng vốn để đáp ứng nhu cầu margin

[​IMG]

Nhiều nhất là VND, rồi đến SSI,…

Quy mô cho vay margin được đáp ứng thì lại có nhiều tỉ đô dòng tiền vào Thị trường<:-P<:-P

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211