Mất 16 tỷ đồng vì đầu tư chứng khoán qua ứng dụng Smart SQV

Một nhà đầu tư chứng khoán tại Hà Nội đã bị lừa 16 tỷ đồng khi tham gia nhóm ■■■■ lừa đảo "Chia sẻ giao lưu Quỹ SeQuoia Capital VN". Người này đã từ chối tham gia do đã biết về các trò lừa đảo đầu tư tài chính, vàng, dầu thô. Tuy nhiên, anh ta đã tham gia và được hướng dẫn cài ứng dụng "Smart SQV" để đầu tư mua mã chứng khoán với giá trị tăng "ảo" hơn 30 tỷ đồng. Sau khi rút tiền về, anh ta không liên lạc được với các đối tượng và đã trình báo cơ quan công an. Một trường hợp tương tự đã xảy ra khi anh A. đã bị mời đầu tư "Quỹ đầu tư SeQuoia VN" trên mạng xã hội.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mat-16-ty-dong-vi-dau-tu-chung-khoan-qua-ung-dung-smart-sqv-205760.html

7 Likes