Mặt bằng lãi suất về mức thấp nhất trong vòng 20 năm

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024 cho biết mặt bằng lãi suất hiện nay đã về mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ không đặt vấn đề tăng lãi suất điều hành và lãi suất cho vay mới bình quân hiện ở mức 6,7%/ năm. Lãi suất cho vay ở tất cả các kỳ hạn, thuộc mọi lĩnh vực đều giảm. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biệt các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là ưu tiên của chính sách tín dụng.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/mat-bang-lai-suat-ve-muc-thap-nhat-trong-vong-20-nam.htm