Mất hứng!

Nhà cái thanh lọc, vét bùn, vớt bèo làm sạch thị trường.

Đúng là sạch thật rồi các cụ ạ, cá tôm, tép, cà cuống, lòng tong vv… trốn mất dép.
Đội lái treo xe trên gác, cổ cánh hết sức sống, đìu hiu như chợ chiều.

Nói thật chứ Chứng không có lái như gái ế chồng, khô héo hết. Giống cái sòng bạc mới hấp dẫn tiền vô. Thanh khoản càng lớn thì các ông mới có thuế phí.

Đừng có hô hào làm sạch thị trường. Tôi lạy các cụ!

500 anh em qua short phái sinh thôi!

Short đã tay, cover ăn 10 giá. Đóng sổ!