Mật lệnh: Tự cường

, , ,

Một nền kinh tế có thể tự cường khi nó tự nuôi được chính nó từ các nguồn tài nguyên sẵn có, không thể khác.
Một đất nước lạc hậu muốn tự cường thì trước hết phải không đói, thứ 2 phải không dốt, thứ 3 phải thúc đẩy ham muốn làm việc của người dân.
Vậy phải làm như thế nào?
Bác Hồ vốn đã chỉ rõ, con cháu chỉ việc làm theo: Xóa giặc đói, diệt giặc dốt, việc thứ 3 là tư hữu hóa ruộng đất để cá nhân ai cũng có quyền làm chủ tài sản.
Chính nhờ đường lối này mà đất nc ta phát triển rất nhanh.
Tuy nhiên vì từ số 0 đi lên nên cũng không thể tránh đc những sai lầm, ví dụ như đến nay chúng ta cũng chưa có nền khoa học cơ bản, chưa có nền công nghiệp có thể tự sản xuất đc máy móc, thiết bị.
Cá nhân tôi có một vài kiến nghị, mong muốn đóng góp chút j đó cho đất nước:

  1. Cần hoàn thiện tất cả mọi quy hoạch trên cả nước, chốt nơi nào làm gì, xây gì, trồng gì, nuôi gì.
    Ví dụ: Nơi nào có mỏ đá thì chỉ làm đá, mỏ than thì chỉ làm than, tránh tự cạnh tranh lẫn nhau, dẫm lên nhau làm hao tổn nguồn lực.
  2. Để nuôi 1 đứa trẻ đủ 18 tuổi có thể đi làm là vô cùng tốn công sức, nhưng rồi đứa trẻ đó lại chỉ làm công ăn lương mà lương chưa đủ nuôi miệng thì là một khoản đầu tư kém hiệu quả–> cần xây dưng lại chiến lược đầu tư cho con người từ lúc sinh ra đến lúc nghỉ hưu.
  3. Thúc đẩy nền công nghiệp xây dựng cơ bản làm đầu tàu kéo theo những ngành khác
    Tạm thời có vài ý kiến như vậy, mời các bác cho thêm ý kiến để đóng góp cho đất nc.

Thích ý Tự cường của cụ. Thương Ưởng năm xưa cũng vì 2 chữ Tự cường mà biến pháp cường Tần. Còn kết quả như nào thì lịch sử đã chỉ rõ r

1 Likes

Viết để tự úy lạo bản thân cụ ah. Cứ tình trạng lừa đảo tràn lan, giẫm lên nhau để sống như bây giờ thì nguy cấp lắm.