May Sông Hồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%, một công ty chứng khoán sắp "bỏ túi" vài chục tỷ

Công ty cổ phần May Sông Hồng ( mã MSH ) sẽ trả cổ tức đợt cho cổ đông trước thềm Giáng sinh với số tiền gần 200 tỷ đồng. Ngày 5/ 12/ 2023, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.500 đồng. Dự kiến thanh toán vào ngày 22/ 12/ 2023. Cơ cấu cổ đông của May Sông Hồng tại thời điểm 30/9/2023 ghi nhận ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT MSH là cổ đông lớn nhất với 23,91% vốn, dự kiến nhận về 45 tỷ đồng cổ tức. Trong quý 3/ 2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, thị giá MSH tăng hơn 15% so với đầu năm.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/may-song-hong-tam-ung-co-tuc-bang-tien-ty-le-25-mot-cong-ty-chung-khoan-sap-bo-tui-vai-chuc-ty-188231119100821352.chn