Mấy thằng Đầu Toi

Thiệt tình đéo hiểu mấy thằng UB và mấy chú nhóc đầu toi nghĩ cái éo gì mà vẫn hồn nhiên đỡ giá khi khối ngoại xả cứt lên đầu .
Mịe chứng khoán mở ra để thu hút tiền của nhà đầu tư ngoại , để dụ được nó vào đâu phải dễ , đâu phải một sớm một chiều . Nhưng một lũ ngu và vô dụng + một đám khôn lỏi chỉ nghĩ tới lợi cá nhân thi nhau cấu kết , làm giá , thổi giá …và thế là tây nó ăn ngập mồm , tây nó không thiếu tiền và cũng đéo ngu đâu nhé !

Chỉ biết há mồm thu phế là giỏi

Đỡ giá để sideway chờ thời, khi hệ thống ổn sẽ kéo vượt 1200, vượt 1200 rồi thì tây quay lại xin mút shit đã xả vào UB, chứng sĩ VN nhé.

Đúng rồi tây nó ngu vậy đấy , thế nó mới giầu , mới khỏe , còn mấy thằng đầu toi khôn lỏi thì nghèo , khôn vặt chỉ tìm cách lừa lọc lẫn nhau