MBB cơ hội từ DN tăng trưởng bền vững

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng +20% so với cùng kỳ đạt 13,2 nghìn tỷ
đồng, nhờ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng +10-11% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm
soát dưới mức 1,5%
Trong Q1/2021, MBB đạt 4,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+108% so với
cùng kỳ), hoàn thành 34,5% kế hoạch năm. Kết quả này được hỗ trợ nhờ tăng
trưởng mạnh của thu nhập lãi ròng, cũng như thu nhập ngoài lãi từ các loại phí,
bảo hiểm và thu từ nợ xấu đã xử lý (khoảng 1 nghìn tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với
cùng kỳ). Tỷ lệ CASA bán lẻ được cải thiện nhờ ngân hàng số và góp phần hỗ trợ
chi phí vốn của ngân hàng. Chất lượng tài sản cũng giữ mức ổn định với tỷ lệ nợ
xấu ở mức 1,44% và LLCR ở mức 144%.
Vốn điều lệ tăng 38% lên 38,7 nghìn tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức
bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35%, phát hành 70 triệu cổ phiếu mới (tương đương 2,5%
số cổ phiếu đang lưu hành), và phát hành 19,2 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương
0,7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Thời gian dự kiến phát hành muộn nhất
vào Q4/2021.

  • Xu hướng kỹ thuật:

    cổ phiếu đang tạo nền giá trên, phiên ngày 27/4 cho thấy 1 tín hiệu test hỗ trợ đỉnh trước rất thành công
    kỳ vọng 4x
    Liên hệ hỗ trợ đầu tư: 0345 358 959

E này thì quá ngon rồi,đạp lên đạp xuống vẫn giữ giá lầm lũi đi lên.Có lẽ phiên ngày mai là vượt đỉnh cũ 32 rồi.Đỉnh mới có lẽ là đâu đó 45 trong quý 3.

giá thế này còn quá thấp

Quý 2 câu chuyện nâng vốn, chia cổ tức là điểm nhấn dòng bank. Vùng giá 32 các bác cứ nhặt nhé. Giá này thì k chết được

MBB đầu tư tăng trưởng bền vững.chặn đường chinh phục 4x chăn.