MBB update VCSC

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu MBB

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 29% nhưng điều chỉnh khuyến nghị còn phù hợp thị trường từ khả quan khi giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đã tăng 41% trong 3 tháng qua. Chúng tôi nâng giá mục tiêu khi (1) chúng tôi nâng dự báo tổng thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 thêm 27% so với dự báo trước đâu và (2) gia tăng P/B mục tiêu lên 1,3 lần so với 1,05 lần trước đó.

Chúng tôi nâng dự phóng thu nhập ròng 2021 thêm 17% so với dự phóng trước đây là 11 nghìn tỷ đồng (+27,9% YoY) khi (1) mức tăng 13% trong lợi nhuận trước dự phòng giúp bù đắp (2) mức tăng 5% trong giả định chi phí dự phòng.

Chúng tôi dự phóng tăng trưởng cho vay 2021 đạt 20% YoY với cho vay mua nhà là yếu tố dẫn dắt chính. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ CASA cao kết hợp với chi phí tiền gửi ổn định hỗ trợ NIM tăng lên 5,04% trong năm 2021.

Chúng tôi dự phóng MBB sẽ không còn các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 vào cuối 2021. Chúng tôi nâng giả định các khoản vay tái cơ cấu sẽ duy trì nhóm nợ từ 60% trước đây lên 75%.

Chúng tôi tin rằng MBB đang có định giá khá thấp với P/B dự phóng 2021 đạt 1,3 lần khi MBB có khoản đệm vốn quy định đủ để tận dụng cơ hội tăng trưởng. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/B 2021 đạt 1,4 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Mức tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ trong dư nợ vay hợp nhất cao hơn dự kiến; các khoản vay tái cơ cấu có diễn biến tốt hơn dự kiến có thể cần chi phí dự phòng thấp hơn.

Rủi ro giảm: rủi ro tỷ lệ CASA giảm và rủi ro thực hiện trong triển khai MCredit; gặp khó khăn trong kiểm soát nợ xấu và chi phí tín dụng; dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến nợ xấu cao hơn.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056