MBG bắt đầu chạy

http://mbg.vn/news/Tin-tuc-su-kien/Lien-doanh-MBG-Group-va-Contrexim-so-1-dap-ung-ve-nang-luc-tai-du-an-khu-dan-cu-391/

Liên doanh MBG Group và Contrexim số 1 đáp ứng về năng lực tại dự án khu dân cư

Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định số: 48/QĐ- UBND Về việc Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: khu dân cư nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái và nuôi trồng thủy sản Đỗ sơn, Huyện Thanh Ba.

Theo đó nhà đầu tư liên doanh công ty cổ phần tập đoàn MBG và Contrexim số 1 đã được phê duyệt đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm trong công việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại tỉnh Phú Thọ.
Tên nhà đầu tư: Liên doanh Công ty cổ phần Tập Đoàn MBG và Công ty cổ phần Contrexim số 01.
Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần tập đoàn MBG.

Kết thúc năm 2021, MBG Group ước đạt trên 900 tỷ đồng doanh thu và trên 100 tỷ đồng lợi nhuận vượt 200% kế hoạch đề ra.

nguồn: Theo MBG Group news

Vào sóng…

Nay nó chạy mất rồi. Vào còn kịp ko bác

Kip bác ơi… Moi một phiên ăn thua gi…bác mai vao đi…

MBG đánh thi căng lắm…

Mai vào sớm còn kịp , hay đặt lệnh ngay từ bây giờ cũng được

Mbg nó tay to…đáng két. .cảm xúc luôn…

Em này giá có vẻ vẫn hợp lý cho 1 cty làm ăn có lãi. Nay vào thử tý xem sao

Lãi 100ty… Đang phát triển BDS khu du lich sinh thái…

Tiếc là mình mua ít quá , thì lại hết mất tiền

Vào dc la dc rồi bác… Mua hết sạch tiền la.tối đa rồi…

Giá đỏ …vào ngay…

Vao đi cụ ơi…

Múc thêm đi cụ…

Đã bắt ít giá đỏ. Hy vọng có cháo ăn. Kkk

Năm giữ… Có quà đó bác…hqua tôi vao thêm it nữa…

Hqua mua gia đỏ …hnay có quà…

Có tiền…

MBG xây nền ở giá 15 rồi