MBS điều chỉnh cấp margin tỷ lệ 40-50% cho 10 mã chứng khoán

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) mới có thông báo gửi khách hàng về việc điều chỉnh danh mục cho vay. Trong đó đáng chú ý MBS đã cấp margin cho rất nhiều cổ phiếu “nóng” từ 9/12/2022.

Trong số đó rất nhiều mã chứng khoán được cấp margin tỷ lệ đến 50% như: GEX, STB, FMC, ANV

Những cổ phiếu được cấp margin tỷ lệ 40% có rất nhiều, trong đó 3 cổ phiếu “họ Vingroup” là VIC, VHM và VRE

Ngoài ra còn có nhiều cổ phiếu được cấp margin tỷ lệ 40% là: HSG, NKG, DXG

MBS điều chỉnh cấp margin tỷ lệ 40-50% cho 10 mã chứng khoán