MBS: Xây lắp điện sẽ hưởng lợi lớn trong năm 2024

Báo cáo ngành điện mới công bố cho biết, trong năm 2024, dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện sẽ ở mức thấp, trong khi nhiệt điện sẽ được huy động tích cực. Dự kiến nhu cầu sản lượng điện 2024 sẽ tăng 8.4% so với mức nền thấp 2023, nhưng mức này vẫn thấp hơn kế hoạch cung cấp điện của Bộ Công Thương ( khoảng 9% ) cho năm 2024. Các doanh nghiệp xây lắp điện, bao gồm xây lắp dự án truyền tải và nhà máy điện, sẽ có triển vọng chắc chắn hơn từ năm 2024. Sản lượng điện năng lượng tái tạo ( NLTT ) sẽ tăng nhẹ 6%, trong khi sản lượng điện than sẽ tiếp tục tăng trưởng 9% do nhu cầu cao tại miền Bắc.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/01/mbs-xay-lap-dien-se-huong-loi-lon-trong-nam-2024-145-1146430.htm

8 Likes