"MEME" trong nghề môi giới hàng hóa

“Meme” trong nghề môi giới hàng hóa !

:apple:Anh có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu hơn 13 năm, anh đánh fore* hơn 5 năm ? Và bạn biết gì không =)) Đây là kiểu khách hàng cháy tài khoản nhanh nhất. Tại sao kiểu khách này lại cháy tài khoản nhanh nhất ? Đây là lý do

  1. Thành thật đi mọi người, điều đầu tiên chúng ta cần nhìn nhận đó hàng hóa là một sân chơi rất khác so với cổ phiếu hoặc fore*, sân chơi này có cách chơi, cách vận hành thị trường, luật chơi, chưa nói thành phần tham gia thị trường cũng khác nhau, sâu hơn nữa là tỷ lệ các thành phần tham gia khác nhau. Các yếu tố khác nhau vậy sao nhà đầu tư lại đem kinh nghiệm giao dịch của thị trường khác áp vào để giao dịch hàng hóa ? đây cũng chính là nguyên nhân

  2. Cái tôi quá lớn ! anh đánh cổ phiếu 13 năm chưa năm nào anh lỗ, anh đánh fore* 3 năm đánh từ 2000$ lên 50.000$, anh nói không sai, nhưng anh biết gì không ? Cái sai lớn nhất của anh đó chính là đây HÀNG HÓA không phải cổ phiếu hay fore*. Cái áo bạn đang mặc có thể đẹp có thể phù hợp với bạn nhưng đưa cho người khác thì chưa chắc à…., nếu vào thị trường hàng hóa với tâm thế ta đây giỏi ta đây hay, ta đây không cần người hỗ trợ lúc mới vào thị trường, ta đây thắng ở cổ phiếu hoặc fore* thường xuyên qua hàng hóa chuyện thắng là đơn giản thì kết quả cũng hiển nhiên trước mắt. Trước sau gì tài khoản này cũng cháy đó chính là kinh nghiệm đúc kết của chính bản thân sau 3 năm làm nghề môi giới hàng hóa.

:apple: Vậy làm sao đến với thị trường hàng hóa với một tâm thế đúng đắn nhất ?

  1. Có kế hoạch cụ thể mình sẽ tìm hiểu ngành sản phẩm nào, trong ngành sản phẩm đó mình sẽ tập trung giao dịch sản phẩm nào trước để quen với nhịp độ thị trường, trong sản phẩm đó chúng ta phải biết rằng yếu tố nào ảnh hưởng đến giá rồi báo cáo quan trọng nhất đối với sản phẩm đó và một điều cực kỳ quan trọng là thông số hệ thống giao dịch của bạn có phù hợp với sản phẩm đó hay không.

  2. Quan trọng nhất là luôn bắt đầu với số vốn hợp lý, thấp quá thì tâm lý lại lo lắng vì vốn thấp tỷ lệ rủi ro càng cao, vốn cao quá thì nhiều khi lại không phù hợp với tâm lý giao dịch hiện tại, vốn phải bằng với mức chịu đựng tâm lý, không phải cao cũng không phải thấp mà cái chúng ta cần là phù hợp với thời điểm.

Đúc kết lại:

Tâm thế đúng + Quy trình tìm hiểu rõ ràng + Thời gian trải nghiệm + Nhật ký giao dịch = Gia tăng được tài khoản

  1. Có người đồng hành và hỗ trợ thời gian đầu: Một môi giới có tâm sẽ giúp nhà đầu tư trải nghiệm được mọi hình thái của thị trường nhưng với cái giá phải trả thấp nhất

Luôn nhớ rằng: Mọi thứ phải thuận tự nhiên
Meme trong nghề môi giới hàng hóa ! Anh có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu hơn 13 năm, anh đánh fore hơn 5 năm  Và bạn biết gì không =)) Đây là kiểu khách hàng cháy tài khoản nhanh nhất. Tại sao kiểu khách này lại c