Mở cửa, cú Break out

… tầm 5p Index!

TT nay test 1330p hay thấy vượt ngưỡng này sớm là tích cực!

HT dùng 1320p và íu một xíu 1317,x … điểm! ( dò đáy ngày qua … tốt hơn thôi!).

1 Likes

Dò low, lấp GAP up mở cửa ngày. High Index có mực 5p + …

  • Hose khớp 1,9 k tỉ đồng.

1322 ko mất. Index bật 3p+ với nhóm cổ NH tăng xanh tốt.

  • Hose khớp > 3,2 k tỉ đồng.

Phe mua mạnh tay rồi nhé. Tức dự test 1330 thành và tích cực rõ/tốt.

  • Tứ quý cập mới VIC VCB VHM và HPG … Vẫn hai nhóm CK NH ngó … tập trung. Hose khớp 3,8 k tỉ.

Vùng 10p + ( 1333,5 điểm) vẫn chưa thể phát chỉnh ngắn xong đâu nhá. Mua sau bán … lượt hai có thể xem xét.

Như này thì khả năng 10h30 tiền còn đổ vào mạnh nữa

1 Likes

Nâng HT Index &TT ngày lên vùng 5p cộng … Index test vùng 1335,X điểm!

  • Tuy thế, Hose đơ hay GT khớp dừng lâu : 6,65 k tỉ đồng. Lại nhiễu … ít nhiều gây khó cho việc dự bao TT chung.

Vượt 134x thôi, đã có thể xác nhận … chỉnh xong. Đàng nỳ >1345,67 thì NaK ko cần phải nói gì thêm!
2/3 cây nến giảm ngày thứ 3, test 1350p là Good.

1 Likes

Giờ mới thấy MUA áp đảo …
Lượng mã xanh 296 còn đỏ 90 cổ …
GT khớp Hose chậm trả … 14,5 k tỉ đồng.

Vậy là chỉnh xong pko K

1 Likes

Đàng nỳ >1345,67 thì NaK ko cần phải nói gì thêm!
Vượt 1350 ngưỡng tích cực cho uptrend … đóa!

1 Likes

Mùa này bác Nak săn dòng cp nào không?

CK 1
NH 2.
CK hay NH thì chọn vài cổ 1,2 cổ sàn HNX Upcom … time nỳ hose “xịt” quá.

1 Likes

2 món ăn chơi này tui đều có :+1:. Chúc bro NaK thắng lợi…!