Mở rộng thị trường nội địa tốt hơn mở rộng thị trường thế giới năm 2021

Mọi người nghĩ sao nếu các công ty Việt đẩy mạnh mở rộng thị trường trong nước.
Riêng em thì thấy nó có thể không dễ nhưng sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và có lợi trong năm 2021 và 2022 trong khi chờ thế giới vực dậy lại.