Mở thấp / Tăng / Gấp gáp!

… nhé!

HT có vùng 1030 íu một xíu. Tăng test lại 1040 thì NaK tiếp …

Íu một xíu : 1027-1028 điểm nhé! *Ba sàn khớp > 1,X k tỉ đồng. Bán íu rõ …

Có thể nâng HT NaK bấm sáng (027-028) lên thẳng vùng 1035p Index!

  • High đã test 1041,3 … dễ dàng bị > qua trước 11h hay chốt phiên sáng đóa. Ba sàn khớp > 2,789 k tỉ đồng.

Bài Tiến lên có tứ quý, bốn con một số ( giống nhau). Index nay có 4 quý nhóm V : VIC VHM VNM VCB.

  • Nhiều người lo ngại dòng tiền “KẸT” tết, ko hay khó đẩy tăng Index được. Kỳ thực 4 quý này tăng chứ số cổ đỏ > mã xanh -> index có high 1045p chẵn.

NaK tui nâng HT lên vùng 1038-1040 Index !

  • Hose khớp > 4k tỉ . 127 mã xanh / 281 cổ đỏ … lom huyền ngha.

4 quý vù trở lên high GIÁ. Index bật chạy … hà hà.

Hose khớp > 4,67 k tỉ đồng!

1 Likes