Một chiếc hệ thống giấu tên

Nhớ xem bài nhận định ngày 2/3 trong link nhé!

Nhận định 02/03: Lực chốt lời xuất hiện, VNINDEX lỡ mốc 1200 | Bò và Gấu (bovagau.vn)

phải tạo tâm lý khó khăn chứ, vượt qua 1200 hết hấp danq nhà nhà rút tiền xem như hết phim giải tán ai về nhà nấy