Một chu kỳ lạm phát mới đang quay trở lại?

Tốc độ giảm lạm phát trong nửa cuối năm 2023 đã gây ngạc nhiên cho các ngân hàng trung ương, mặc dù các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vẫn kêu gọi thận trọng. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng toàn phần ở Mỹ và chỉ số giá tiêu dùng đã được điều chỉnh ( HICP ) tại Eurozone đã quay đầu tăng nhẹ vào tháng 12/ 2023. Diễn biến này là dư chấn hay tiền chấn của chu kỳ lạm phát cao trong các năm gần đây? Giáo sư kinh tế tại Trường Kinh doanh London, cựu Giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu ( ECB ), Lucrezia Reichlin, đã trả lời cho câu hỏi này.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/mot-chu-ky-lam-phat-moi-dang-quay-tro-lai/323375.html

8 Likes