Một cổ phiếu giúp bạn bứt phá lợi nhuận ngay trong tháng 4/2021

**P/S. Một Cổ Phiếu Chất Lượng Tháng 4/2021.

  • Giá = 70% Book value
  • Tiền gửi ngân hàng = 50% vốn chủ sở hữu
  • Doanh nghiệp không nợ vay trả lãi, cổ tức duy trì trên 15%/năm
  • Ngành nghề đang hoạt động có lợi thế cạnh tranh, đối thủ khó xâm nhập.
  • Triển vọng tăng giá 2021 40%. Đó là Ai ?

Doanh thu 2013, 2014, 2015 lần lượt là 454 tỷ, 542 tỷ, 640 tỷ ứng với mức tăng trưởng 33%, 19% và 18%. Đây là mức tăng hợp lý trong bối cảnh Nhà máy Giao Long 1 đang hoạt động gần hết công suất 100%. Ngành giấy bao bì Carton, giấy Kraft đang có sự tăng trưởng tốt tại Việt Nam nhờ vào chi phí đầu vào rẻ mà giá bán vẫn có chiều hướng tăng lên.

Giai đoạn 2013 – 2015 hầu như Đông Hải Bến Tre không có một khoản vay dài hạn nào. Chỉ có một món 14 tỷ năm 2013. Năm 2014 va 2015 thì công ty đã trả hết. Điều đó cho thấy doanh nghiệp chọn hướng đi khá vững bền trong bối cảnh kinh tế đang thuận lợi.

Nhìn vào khoản phải thu trên doanh thu năm 2013, 2014, 2015 lần lượt là 22%, 17% và 15% cho thấy công ty quản lý tình hình thu nợ bán chịu sản phẩm khá tốt. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chỉ số này dưới 30% có thể xem là hợp lý và chấp nhận được. Khoản phải thu dưới 20% cũng là lợi thế để doanh nghiệp chủ động nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giúp công ty đạt lợi thế cạnh tranh hơn những doanh nghiệp cùng ngành song có tỷ lệ bán chịu quá cao.

.Đông Hải Bến Tre quả thật là siu siu phẩm.