Một Cổ phiếu ngành thép có gì mà chia cổ tức tiền mặt 70%

TDS ctcp thép thủ Đức. Chuẩn bị chia tiền mặt 7k/cp. Có bác nào giỏi về báo cáo tài chính soi cho em phát TDS có OK không . Thấy doanh nghiệp này vì lợi ích cổ đông đó. Chia 7k là hơi bị khủng

Thấy TDS doanh nghiệp thép ở Sài Gòn không vay nợ nhé. Doanh thu trước đại dịch toàn 2k tỉ . Chia cổ tức tiền mặt đều như vắt tranh. TDS mọi người chưa biết đến

TDS kiên nhẫn có quà. Thị trường giờ quá cao. Tây miệt mài xả. Kiên trì gom ít TDS. Nhỏ mà có võ

Kiên trì ăn vài trăm cổ 1 phiên cũng được. Nay thị trường giảm mạnh. Cổ phiếu trụ bị xả. Nay cocó 1 tỉ thì gom luôn TDS luôn. Tây sáng nay xả mạnh thế

Chiều nay tt giảm chục điểm. TDS nghe chừng mua giá đỏ hơi khó. Tt giảm mạnh ghê