Một Cổ Phiếu Tiềm Năng Cho Quý 4/2023

, , , , , , ,


Triển vọng ngành BĐS KCN trong giai đoạn cuối năm khi hưởng lợi 2 yếu tố:
(1) FDI đổ mạnh kỷ lục
(2) Giá thuê đất BĐS KCN duy trì xu hướng tăng từ 2019 đến nay


Triển vọng của KBC
(1) Quỹ đất
(2) Xu hướng FDI đổ mạnh vào miền Bắc (khi miền Bắc sở hữu cơ sở hạ tầng phát triển hơn)


Các KCN chú ý và dự án chính của KBC.

Chi tiết phân tích ở trong video:


DXY (chỉ số sức mạnh đồng USD) tiếp tục giảm mạnh

Nhà kho, nhà xưởng ở Việt Nam nhiều tiềm năng do nhu cầu thuê cao

Việt Nam nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất của khu vực và thế giới trong suốt hơn một thập kỷ qua. Những bất ổn địa chính trị tại nhiều nơi khiến các tập đoàn trên thế giới bắt đầu hình thành xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Xu hướng vẫn là Sideway nên tránh việc FOMO giá xanh. Chỉ rải mua ở các nhịp điều chỉnh