Một công ty chứng khoán bị xử phạt gần nửa tỷ đồng do hàng loạt lỗi vi phạm

UBCKNN vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với tổng số tiền 410 triệu đồng, bao gồm phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định hạn chế cho vay và 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện. Chứng khoán Thủ Đô còn bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm khác nhau và thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-bi-xu-phat-gan-nua-ty-dong-do-hang-loat-loi-vi-pham-18823112016402852.chn