Một doanh nghiệp tơ lụa bị ngân hàng siết nợ xe ô tô Mercedes, khu nhà xưởng cùng lô đất hơn 2ha

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, chi nhánh Đà Nẵng thông báo bán tài sản đảm bảo của Công ty tơ lụa Quảng Nam bao gồm xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes - Benz, 2 thửa đất và công trình trên đất để thu hồi nợ vay. Tài sản đấu giá bao gồm nhà truyền thống, nhà thủ công mỹ thuật, hồ bơi, nhà văn phòng nhân viên, nhà trình diễn nghệ thuật. Tài sản đấu giá thứ hai bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 07 tại phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lý do bán tài sản là do Công ty không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay đối với ngân hàng và đã bàn giao cho LPBank Đà Nẵng xử lý.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-to-lua-bi-ngan-hang-siet-no-xe-o-to-mercedes-khu-nha-xuong-cung-lo-dat-hon-2ha-188240211142353597.chn

8 Likes