Một mai sau cơn mê

chính xác là đến Tết DNM…CTG…VHM

nó thèm mấy chục nghìn tỷ của F0, mà F0 toàn chơi hàng móc cống, hàng giá rẻ nên khi bị nhà cái đốn trụ lấy éo gì đở. Chỉ số tụt áp gây hoảng loạn dây chuyền mạnh ai nấy vứt hàng chạy tháo thân. Bọn nhà cái chỉ chờ có vậy là nó nhặt mấy con hàng ngon. Sau đó làm tập khác. Thấy dòng tiền lớn vào là nhà cái nó chảy nước miếng rồi, dễ gì nó để dòng tiền đó thoát ra vào kênh khác. Làm mạnh quá F0 sợ nó rút hết tiền ra để Fn và nhà cái về lại cái máng lợn ngày xưa chơi với nhau à. Vài hôm đâu lại vào đó thôi

ơ ờ ờ