Một ngân hàng dự kiến chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu, mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số

Tại ĐHĐCĐ tới đây, ngân hàng này sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã chứng khoán: MSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 23/4 tại tầng 7 toà nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tăng trưởng 17%

Một ngân hàng dự kiến chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu, mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tại thời điểm 31/12/2023, quy mô tổng tài sản hợp nhất của MSB là 267.006 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm 2022, vượt kế hoạch được giao. Trong đó, vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn ghi nhận 141.342 tỷ đồng, tăng 9,8%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 22,28% đạt 150.671 tỷ đồng.

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế MSB đạt 5.830 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và mới hoàn thành 92,54% kế hoạch được giao phó.

‘Cơn mưa’ cổ tức: Một ngân hàng trình kế hoạch chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của MSB

Sang năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước.

Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 tăng 18%, ghi nhận 178.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tăng 17% so với năm 2023, lên 6.800 tỷ đồng. Nợ xấu hợp nhất duy trì dưới 3% theo quy định của NHNN.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông tới đây, MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng, thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán và sau khi trích các quỹ theo luật định. Việc chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong năm 2024.

Bên cạnh đó, lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được MSB trình đại hội phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc/và bằng cổ phiếu, thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Cũng tại đại hội, HĐQT MSB xin ý kiến là việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ VII (2022-2026) sau khi được chấp thuận của NHNN, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.

Minh Nguyệt

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/mot-ngan-hang-du-kien-chia-co-tuc-30-bang-co-phieu-muc-tieu-loi-nhuan-tang-truong-2-chu-so-229131.html