Một “ông lớn” ngân hàng chốt quyền trả cổ tức vào đầu tháng 12

VietinBank sẽ phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415%. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng. VietinBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.
BIDV cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức và tỷ lệ phát hành là 12,69%. VPBank cũng sẽ chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/mot-ong-lon-ngan-hang-chot-quyen-tra-co-tuc-vao-dau-thang-12-18823112207470456.chn