Một ông lớn trong ngành BĐS và Xây dựng vừa phải xin chậm thanh toán 2 lô trái phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc CTCP Hưng Thịnh Land chậm thanh toán 2 lô trái phiếu H79CH2223001 và H79CH2123015

Lý do mà Hưng Thịnh Land đưa ra là tín dụng bị siết chặt, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dòng tiền chủ đầu tư bị mất cân đối, dẫn đến tổ chức phát hành không thu xếp kịp nguồn để thanh toán cho trái chủ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

Nhà đầu tư lưu ý