Một số cổ nhặt được trong phiên chiều 30/9

QTP, DVG, HBC, GVR, CTG… Tích lũy lâu dễ bật mạnh