Một số cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn có thể xem xét!

Sau khi pm KKC đã chạy 4ce .MSH có vài cp anh em theo dõi NDX, DXP, KHP,MFS, SBV đều ra kqkd tốt .NDX đi ngang vùng 8 lâu hôm qua nổ vol kqkd ln gấp 4 lần cùng kỳ là anh em với NDN giá trước 2 cp ngang nhau . nhiều cp có kqkd đột biến ln tăng 71 lần được chính phủ hỗ trợ như KHP eps quý 4 đạt gần 7k giá đang có 7 . và giá về vùng hỗ trợ mạnh . DXP giá vận tải cầu cảng biển tăng cao DXP kqkd ln quý 4 gấp 2 lần cùng kỳ giá về vùng hỗ trợ mạnh .

1 Likes