Một số cổ phiếu penny hấp dẫn

một số cổ phiếu penny hấp dẫn lên chú ý … CCL, TVC, QNC VTJ, QNC, SHA, TVB, PTS, AMS
Một số cp đã pm và đạt được ln tốt tuần trc như MSB ABB VHM VGT BVB FIC , HAX , DCS , TCH, OCB, DBT

1 Likes

Đồng ý với bác, đang ôm hơn 2 mã của mấy con kể trên :))