Một số key cổ tức tháng 6/2024 đáng lưu tâm

Một số key cổ tức tháng 6/2024 đáng lưu tâm

  1. Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (Mã VCG): Ngày 17/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

  2. CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã DTD): Ngày 17/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

  3. CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã ORS): Ngày 17/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

  4. CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã HAH): Ngày 24/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)