MSH kqkd vượt kế hoạch 2020

May Sông Hồng vượt kế hoạch doanh thu @All MSH mua 42.5-42.6 @All con này vượt kh kinh doanh 2020 giá chưa tăng trong khi dệt may tăng rất mạnh

1 Likes

dòng cp dệt may đã tăng phi mã TCM TRÊN 8X .TNg gần 25 vgt gần 2x . MSH vẫn đang tích lũy chưa tăng giá .mà được dự báo KQKD tốt giá vẫn vùng tích lũy thanh khoan đang tăng ace tham khảo

2 Likes

Tcm lên 8x thì msh không đỉnh

1 Likes

MSH đang rẻ quá bác nhỉ

Nhờ cụ kêu gọi anh em sang bên này
tôi bị khoá nịck bên f319 rồi

do bác vi phạm thôi ở f319 tôi vẫn post bài đều đặn có sao đâu . nhưng mình cũng chia sẻ cho ae sang bên này nữa vì bên này có rất nhiều ae cũ từ thời lâu rồi đang sinh hoạt ở bên này .

1 Likes

tôi viết bài về A7 khoá nick ngay và luôn
đúng là chuối

thôi ở bên này cũng được .thà nào lâu lắm rồi bác ko viết bài . bên f247 này tốt mà . chắc sẽ đông nhanh thôi .

@Nhadautu_1970 có người gọi bác này :joy:

msh đã ce . chú ý SBV cũng ngành dệt may eps cao ln tốt

1 Likes

MSH đẹp quá