MSN cổ phiếu tiềm năng sau HAX

, , ,

MSN cổ phiếu tiềm năng sau HAX

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tính đến cuối tháng 6 đã tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho ta thấy được sự phục hồi rõ rệt so với cùng kỳ. Cộng với việc lương cơ bản tăng tính từ ngày mùng 1/7, Điều này cho ta thấy được sự khởi sắc trong ngành bán lẻ từ h đến cuối năm

Bên cạnh đó một số động lực để mua MSN chúng ta còn có:

  • Quý 2 dự kiến book lãi 500 tỷ net, gấp 5 lần qoq và 5 lần yoy (ghi nhận bán công ty con của MSR)
  • Quý 3 hoàn thành giao dịch với SK trong deal thoái vốn

Giá khuyến nghị mua 77 hoặc có thể gia tăng nếu giá rơi xuống vùng 76
Giá mục tiêu 85

Mục tiêu quá ngắn