MSR vẫn còn điểm vào nha các bác

MSR bác nào cùng thuyền ko

bạn đưa topic lên thì phải có phân tích, khuyến nghị hay gì chứ. title 1 kiểu, vào trong thì lại là 1 câu hỏi???

con MSR phải chờ báo cáo Q3 ra xem tnao, còn về kỹ thuật thì đang xuấ rồi, giá neo tăng mà vol giảm tạo mô hình cái nêm. Chờ giảm về 19-20 thì giải ngân dò thôi. Hiện tại KQKD vẫn lỗ, khi nào LN dương thì tính tiếp.