MST - Giá 7k mà giá bán cho Cổ đông là 12k để tăng vốn làm Dự án Khủng tại Long An. Cổ tức 25%. LN 6 tháng 2022 đủ chia 20% rồi

haha da mặt bác tốt thật

Chuẩn bị chia cổ tức 10%, các bác trên tàu đang sợ vấn đề gì vậy

A e còn MST ko?

bác còn hàng nhiều không

Đợt đó bds toàn ngành đều đi xuống mà bác. Các mã to còn đi nạng mà.
Giờ tình hình bds đã tốt lên rồi, các mã bác @Vuotquagioihan6789 gthieu ae đã có lãi, VC7 và EVG đó bác :smiley:

Cả MST nữa chứ, ahihi

Tại vì em chỉ xem 2 mã Evg, Vc7 thôi bác.
Sắp tới Icg chưa bác nhỉ? Em có 1 ít giá 4x đây :smiley:

1 Likes

Mst…