MST - Giá 7k mà giá bán cho Cổ đông là 12k để tăng vốn làm Dự án Khủng tại Long An. Cổ tức 25%. LN 6 tháng 2022 đủ chia 20% rồi